Ученици от ИНУ „Христо Ботев“ в гр. Плевен поднесоха цветя пред паметника на Данаил Попов

На 4 май 2022 г. ученици от ИНУ „Христо Ботев“ в гр. Плевен поднесоха цветя пред паметника на Данаил Попов по повод отбелязването на 6 години от откриването на паметника в града. Данаил Попов е знакова личност в нашата история като представител на национално-освободителното движение от периода на Българското възраждане. Той е и пръв съидейник на Васил Левски при изграждане на Вътрешната революционна организация. С неговото съдействие през м.май 1869 г. Васил Левски създава в Плевен първия в страната местен революционен комитет, с което поставя началото на изграждане на организацията. Всеотдайната патриотична дейност на Данаил Попов е високо оценена от Левски, от много негови съвременници, както и от бъдещите му изследователи. Достойните дела и живот на Данаил Попов заслужено му отреждат първо място сред видните плевенски граждани през последните две столетия.

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на открито