Кои сме ние?

Нaчално училище „Христо Ботев“ е създадено през 1932 г. В него се обучават ученици в начална степен на основното образование.

Мисия

Възпитание и обучение според Държавните образователни изисквания и стандартите на ЕС в духа на демократическите ценности. Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

Основна цел

Утвърждаване на НУ „Христо Ботев“ като духовно огнище, способно да формира у учениците национална и творчески добродетели при подготовката им за социализация и продължаването на образованието им към по-горна степен.

Философия

Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата да изживеят спокойно и пълноценно своето детство, да се подготвят за продължаване на образованието си през следващите етапи и за предизвикателствата на XXI век. Да създава позитивна среда, адекватна на интересите, очакванията и потребностите на децата Да осигурява на децата условия за придобиване на научни, практически, емоционални и нравствени умения и отговорности, за да навлязат уверено и успешно в демократичното общество Да изгражда, развива и усъвършенства навика за „учене през целия живот“ върху основата за толерантност, уважение на другия и другостта и демократични принципи и норми Да зачита индивидуалността и да стимулира общуването и сътрудничеството между участниците в учебно-възпитателния процес /УВП/.

Постижения

Ученици от НУ „Христо Ботев” – Плевен станаха лауреати на Фестивал...

На 02 юни 2019 г. в зала „Катя Попова” се проведе VIII фестивал на патриотичната песен „Отечество” 2019 – Плевен. По...

ВГ „БОТЕВЦИ ПЕЯТ” С ПЪРВО МЯСТО НА ФЕСТИВАЛА „ОТЕЧЕСТВО”, ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ...

Учениците от Вокална група „Ботевци пеят“ при НУ „Христо Ботев“ – Плевен откриха проведения вчера VII Фестивал на патриотичната песен „Отечество“, посветен на падналите...

Предстоящи събития

Полезна информация

Виртуална разходка