ШОКОЛАДОВОТО ЧОВЕЧЕ

Имало някога едно човече от шоколад. Имало тяло от шоколад, лице от шоколад, дрехи и обувки от шоколад. Хранело се с шоколад. И колкото повече шоколад хапвало, толкова по-голямо ставало.

            Тръгнало по един шоколадов път. Срещнало лакома вещица. Тя изглеждала като добра и мила жена. Предложила на човечето да се разходят заедно в гората. Когато стигнали в средата на гората видели игриво конче. Вещицата направила магия и затворила шоколадовото човече и кончето в клетка, направена от остри дървени клони.

            Тя искала да заведе плячката си в своя дом и да ги изяде. Старата и грозна вещица много се изморила от пътя и решила да си полегне. През това време шоколадовото човече помолило кончето да го гушне, за да го стопли. От топлината то започнало да се топи и ставало все по-слабо. Много скоро то успяло да се измъкне през решетките.

Шоколадовото човече рекло на кончето:

-Скоро ще се върна да те измъкна !

            Шоколадовото човече проследило вещицата и стигнало до нейната къща. То успяло да се промъкне вътре и взело ключовете за клетката. Човечето тихо отключило кончето и заедно вкарали вещицата вътре, а двамата приятели избягали.

                                                                                           Йордан Иванчев
                                                                                           2Г клас
                                                                                           2018/2019 учебна година