ШОКОЛАДОВОТО ЧОВЕЧЕ

       Имало някога едно човече от шоколад. Имало тяло от шоколад,лице от шоколад,дрехи и обувки от шоколад. Хранело се с шоколад. И колкото повече шоколад хапвало,толкова по-голямо ставало.

       Тръгнало по един шоколадов път. Срещнало самотно момче и добра фея. Тръгнали към гората на разходка. Там те срещнали лакомата вещица. Тя ги подмамила да отидат в дома и, за да се повеселят. Целта и била да ги изяде. 

        Но Шоколадчо, момчето и феята не повярвали и бързо избягали.

        Така лакомата вещица останала гладна.

                                                                                          Кристиян Тодоров
                                                                                          2Г клас
                                                                                          2018/2019 учебна година