УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877 г.“

По повод 10 декември – ученици от четвърти клас на НУ „Христо Ботев“ – Плевен посетиха Урок по родолюбие в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“.

С интерес слушаха беседата, припомниха си подвизите на героите, загинали за свободата на Плевен. Изгледаха филм за събитията преди 142 години.

Накрая участваха във викторина, в която се представиха отлично и получиха подаръци.