УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА ПОКАЗАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІГ КЛАС

На 12.01.2015г. Методическото обединение на учителите от НУ „Христо Ботев” проведе обучение на тема „Форми и методи за повишаване на грамотността”. В наблюдавания урок по български език „Съществително име. Обобщение”, учениците от 2г клас с класен ръководител Анелия Савчева показаха умения за работа с интерактивна дъска. Учителите на втори клас: Й. Грънчовска, Ал. Йорданова, Ан. Найденова, Ан. Савчева, В. Алексиева споделиха добри практики, използвани в извънкласната работа за повишаване на грамотността на техните възпитаници.

Урок по български език II клас

Презентация 

Съществително име-обобщение 2 клас