СРЕЩА НА ЛЯТОТО И ЕСЕНТА

Есента се задава с изгрева на слънцето, което още топли.

Небето е безкрайно синьо, а морето – все така привлекателно. Такива са дните, през които се срещат лятото и есента. Лятото не е готово все още да си тръгне, а есента не е започнала да рисува картините си с многоцветни багри. Градините са позлатени от разцъфналите цветя.  Тук се срещат лятото и есента.

                Това красиво време на преход няма име, но е особено очарователно, красиво и вълнуващо. Още е лято, но въздухът е вече друг в очакване на есента. Тази среща на лятото и есента си остава нещо специално, време само за положителни мисли.

2021 г.                                                                                                                        Никола Анастасов – 4Г клас