Първо място за ученик от НУ „Христо Ботев“ в конкурса „Кайлъка – любимо кътче от природата“

През 2019 г. се отбелязват 80 години от обявяване на Кайлъка за защитена местност. Тази защитена територия край Плевен се обитава от ценни животински и растителни видове, някои от които са включени в Червената книга на България.

Във връзка с юбилея на защитена местност Кайлъка фондация „ЕкоОбщност“ организира  КОНКУРС „Кайлъка – любимо кътче от природата“

Какво е за вас защитена местност Кайлъка? Защо е важно да я опазваме? Чий дом е и как ние, хората, трябва да „гостуваме“ на нейните обитатели, без да влошаваме средата им на живот? Какво може да се промени, за да запазим местообитанията на ценните видове животни и растения в нея?

Михаил Пламенов Илиев от IVв клас  спечели първо  място във II категория.