ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

Уважаеми родители, поради удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 до 30 септември 2020 г., молим на родителската среща да присъства само по един представител от семейството на бъдещия първокласник.