ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ „ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР”

На 26 ноември 2014 г. в НУ „Христо Ботев” – Плевен се проведе практическо занятие „Евакуация при пожар” със съдействието на РСПБЗН – Плевен за учениците от І и ІІ смяна.
Служители на РСПБЗН – Плевен обясниха на учениците правилата за безопасност при работа с електроуреди и леснозапалими материали, за предотвратяване възникването на пожар през зимния сезон, а в случай на такъв как да реагират.
Учениците имаха възможност да разгледат пожарния автомобил и оборудването му, както и специалното защитно облекло на пожарникарите.
За финал служителите на пожарна безопасност демонстрираха с водна струя начина за гасене на пожар.
Занятието протече под ръководството на инспектор Божидар Манчев – Районна служба пожарна и аварийна безопасност, Плевен.
В НУ „Христо Ботев”, Плевен е практика да се провеждат занятия, съвместно с различни институции. Това допринася за насочване вниманието на децата към различните опасности и опазване на живота и здравето им.