Постиженията на нашите ученици в „Математика без граници”

На 04.02.2015г.  в НУ „Христо Ботев” се проведе зимният кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”.

На 16.02.2015г.  организаторите на състезанието обявиха на сайта си резултатите от този кръг.

Гордеем се с постиженията на нашите ученици!

От 58 участници в състезанието, ботевци спечелиха в този кръг:  7 златни, 5 сребърни и 5 бронзови медала.

 

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Ева Десиславова Русева – ІІІА клас

Йоан Руменов Василев – ІVА клас

Ясмин Бехич Ердим – ІVБ клас

Кристина Бориславова Захариева – ІVБ клас

Крум Найденов Александров – ІVВ клас

Мартин Иванов Иванов – ІVГ клас

Михаил Огнянов Банков – ІVГ клас

 

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Катрин Иванова Нинова – ІІА клас

Емилия Петрова Петрова – ІІІБ клас

Дарина Йорданова Цветанова – ІVБ клас

Атанас Ивайлов Иванов – ІVВ клас

Валентино Адриянов Андреев – ІІІГ клас

 

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

Мартин Владимиров Габърски – ІVА клас

Тонина Иванова Георгиева – ІVБ клас

Волен Петев Ковачев – ІVБ клас

Дженрад –Христофор Добрев Провидо – ІVВ клас

Калоян Добромиров Хаджистоянов  – ІVВ клас

Педагогическият екип и ръководството на училището изказват благодарност на учениците за тяхното успешно представяне!