Отлично представяне на учениците от ИНУ „Христо Ботев“ на математически и творчески конкурси

Ученици от първи клас на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен постигнаха максимален резултат и  извоюваха шест златни медала в математическо състезание „Иван Салабашев“. Гордите победители са: Адриан Георгиев, Мартин Димитров, Рая Менкова, Рая Бельова, Яна Цонзарова и Александър Ангелов.

Отлично се представиха участниците и от математическо състезание „Васил Левски“, което се проведе през месец февруари.

Карина Бешева – ученичка от първи клас е удостоена с награда за стихотворение от онлайн конкурс на тема „Коледа през моите очи“, организиран от ЦОП и МКБППМН – Долна Митрополия.