НУ „Христо Ботев“ – Плевен и Американски колеж – София обменят добри практики и опит

От две години НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен си партнира с едно от най-престижните учебни заведения в България – Американски колеж, гр. София.

На 27.10.2020 г. двете образователни институции обмениха добри практики и обсъдиха възможностите за съвместни дейности. Като положителен резултат отчетоха тясното сътрудничество и обмяната на опит, както и добрите взаимоотношения между училищата.

НУ „Христо Ботев“ – Плевен има договори за сътрудничество с три висши учебни заведения – ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, Медицински университет – Плевен и Педагогически колеж – Плевен, към който са и базово училище.