На 24 май разговаряме с директора на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен Цветелин Горанов за образованието, реформите, учителските заплати, семейството и възпитанието на учениците.

Дълги години една от най-дискутираните теми в публичното пространство е отношението образование – реформа – възнаграждения на учителите. Вашия коментар?

Вече 32 години работя в системата на образованието и непрекъснато сме свидетели на това, че се правят някакви реформи. Постоянно се говори, че ще се облекчи административната натовареност – както на директорите, така и на учителите. Това, обаче, не се случва. Напротив!

Все повече и повече вместо да се облекчават административно, учителите се натоварват.  Един преподавател трябва да бъде максимално разтоварен от административна работа, за да има повече време и възможност за работа с учениците, да е сред тях постоянно.

Заплащането на учителите е една от често коментираните теми в обществото. Наистина, в последните години се направи много за подобряване на икономическия статус на учителите. Но в сравнение с други професии и съсловия нашите заплати изостават и смятам, че трябва да бъдат компенсирани. Не бива, особено през медиите, да се настройва обществото срещу учителите и техния труд и отговорности – за високите заплати, за големите отпуски…Това не е така, защото учителите са доста натоварени в момента. Освен че учат децата, те като че ли поеха и прехвърлените им от семействата възпитателни функции…

Имам усещането, че се работи повече в полза на учениците, а не на училището като институция. Примерно, решението 15 дни да ползват учениците по семейни причини. Да, на всеки му се налага, но има и недобросъвестни родители, които ползват тези дни за други неща. Това половин месечно откъсване от училище е твърде голямо.

Освен за повишаване на заплатите на учителите, трябва да се поработи и за повишаване авторитета на българското училище и на учителя. Чисто административно, ние нямаме кой знае какви лостове и механизми да повлияем понякога върху поведението на някой ученик. Родителите знаят това, и за съжаление, някои от тях злоупотребяват с него.

В нашето училище се стремим да създаваме благоприятна среда, да създаваме красиви неща, да възпитаваме децата в дух на обич към Родината, към националните ни герои. Това трябва да се прави в най-ранна възраст.

И отново стигаме до темата за отношенията учители – родители – ученици….

Винаги съм казвал, че ако ние заедно не работим като едно цяло, успехи няма да имаме. През годините съм имал много разговори с родители. Примерно – за корекции в поведението на дадени ученици. И винаги сме намирали начина, за да продължим напред.

Обсъждането на училището и преподавателите в семейна среда няма как да не влияе на децата и поведението им в училище. За съжаление, има и такива родители, които нямат нужното сериозно отношение и уважение към училището като институция. Това отношение се предава на учениците…

В последно време родителите стават все по-изискващи към нас, но когато няма взаимен диалог и действия между тях и нас, тогава нещата се отразяват върху самото дете в крайна сметка. Това е особено важно в начален курс.

Как приключва ИНУ „Христо Ботев“ тази учебна година?

С удовлетворение от многобройните успехи на нашите ученици – на математически и други състезания, на певчески конкурси. Предстои ни външно оценяване. Надявам се да се представим много добре, като потвърдим постигнатите през изминалите години много добри резултати.

Очакваме да бъде завършен и новият корпус за хранене, който ще започне да функционира от началото на новата учебна година. По отношение на план-приема нямаме проблеми и съм сигурен, че ще бъде изпълнен на 100%.

Какво ще пожелаете на Вашите колеги в Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност?

На всички, които работят в областта на образованието и културата, пожелавам да бъдат здрави, упорити, целеустремени! Съхранявайте и предавайте традициите и любовта към знанието и с оптимизъм гледайте към бъдещето!