Летни занимания за бъдещи първокласници организира ИНУ „Хр. Ботев“ от 26 юни. Занятията включват чуждоезиково обучение, работа в групи по интереси, спортни игри и други. целта е адаптиране към училищната среда.