КОНТАКТИ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛЕВЕН

Адрес:     гр. Плевен, ул. „Парашкев Цветков“ №35

е-mail:     hristobotev_pl@abv.bg,        hristobotevpl@mail.bg         

                 info-1500102@edu.mon.bg

телефони:   064 / 802 692 – канцелария

Работно време на канцеларията:

всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 ч.


Директор

  • Работно време:    7:30 – 12:00 ч.
                                 13:00 – 16:30 ч
  • Приемно време:  понеделник  8:00 – 10:00 ч.
                                        сряда      14:30 – 16:30 ч.