КАКВО Е ЗА ВАС ПРИЯТЕЛСТВОТО ?

КАКВО Е ЗА ВАС ПРИЯТЕЛСТВОТО ?

За мен приятелството е безценен дар. С приятелите си можеш да споделиш, да си помогнете  в трудни  моменти. На приятелите си имам доверие както и те на мен. Когато имаш добри приятели се чувстваш благословен.Това е приятелството за мен.

Никола Петров – ІІГ клас