Екипът, който ще поеме 1 клас през учебната 2021/2022 година

Наталия Ботева, Марияна Христова, Ваня Алексиева, Йонита Милова, Йоана Стойкова