ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ ІІ СРОК НА 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

От 04.02.2015 г. започва вторият учебен срок.

ПЪРВА СМЯНА ще учат учениците от І и ІV клас.

ВТОРА СМЯНА ще учат учениците от ІІ и ІІІ клас.