ЕКСКУРЗИИ

Екскурзия на второкласниците от 2 "а" клас Плевен-Габрово-Етъра - 11.10.2018