В ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен гостуваха проф. Вихрен Бачев, д.н. – член на Управителния съвет на БСФС, автор и съавтор на първите учебни програми, ръководства, учебници и учебни помагала по предмета „Основи на научно-изследователската работа“, преподавател, треньор, изобретател, с многобройни научни трудове, публикувани у нас и в чужбина, ръководител на Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост и о. р. полк. Христо Милев – координатор на НСБО и дългогодишен спортист.

Заедно с Цветелин Горанов – директор на училището те обсъдиха възможностите за по-високи спортни постижения на учениците, прилагане на иновативни методи в подготовката им с цел по-активно спортуване, подобряване на здравословното състояние на учениците и влиянието на спорта върху физическото и психическото им развитие.

Гостите подариха на училището книги на проф. Бачев, свързани с методите за повишаване на спортните постижения, информират от учебното заведение в Плевен.