БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС КЪМ ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ НА ПРИЗИВА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В ПЛЕВЕН

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС