Организация на УВР в класовете през І срок (график на биенето на звънеца)

13920413_1107096249337029_1256781253141463718_o