ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2017/2018 г.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

ВАКАНЦИИ

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – I – XII клас

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)